Jump to content

rigardie

Νέα Μέλη
 • Posts

  125
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by rigardie

 1. εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και για τον Server
 2. κάπου έχω το DVD(η ταινία ίσως να υπάρχει και σε ύποπτα στέκια του internet!) έχεις ακούσει που λένε μάπα το καρπούζι; κάτι τέτοιο είναι το μόνο που θυμάμε πία
 3. Καλημέρα υπάρχει και σε ποιο σύγχρονα αγγλικά, αλλά τι το χρειάζεσαι Γνώμη μου είναι πρώτα να δουλέψεις με τον εαυτό σου Και να αφήσεις τις «επαφές» με τόν ανώτερο ευατό για πολύ αργότερα (ένα ποτέ τις χρειαστείς και καθόλου !!) πάντως για το Ακαδημαϊκό του πράγματος εδώ
 4. Γιατί λέμε σε κάποιον καλή διασκεδαση και οχι καλή ψυχαγωγία;;
 5. Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ", εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ε". Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145 ακόμη, 147 συνολικά ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, "ωφελήματα ανθρώποις ες βίον". Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13: Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίός τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν. Ιωάννης Στοβαίος, "Ανθολόγιον", βιβλ. 3, κεφ. 1, §173: Σωσιάδου των επτά σοφών υποθήκαι. Έπου Θεώ Μόμω πείθου Θεούς σέβου Γονείς σέβου Ηττώ υπέρ δικαίους Γνώθι μαθών Ακούσας νόει Σαυτόν ίσθι Φρόνει θνητά Εστίαν τιμά Άρχε σεαυτού Φίλοις βοήθει Θυμού κράτει Φρόνησιν άσκει Πρόνοιαν τίμα Όρκω μή χρώ Φιλίαν αγάπαν Παιδείας αντέχου Δόξαν δίωκε Σοφίαν ζήτει Καλόν εύ λέγε ψέγε μηδένα Επαίνει Αρετήν Πράττε δίκαια Φίλοις ευνόει Εχθρούς αμύνου Ευγένειαν άσκει Κακίας απέχου Κοινός γίνου Ίδια φύλαττε Αλλοτρίων απέχου Εύφημος ίσθι Άκουε πάντα Φίλω χαρίζου Ύβριν μίσει Χρόνου Φείδου Ορατό μέλλον Ικέτας αιδού Υιούς παίδευε Έχων χαρίζου Δόλου φοβού Ευλόγει πάντας Φιλόσοφος γίνου Όσια κρίνε Γνούς πράττε Φόνου απέχου Εύχου δυνατά Σοφοίς χρώ Ήθος δοκίμαζε Λαβών απόδας Υφορώ μηδένα Τέχνη χρώ Ό μέλλεις δός Ευεργεσίας τίμα Φθόνει μηδενί Φυλακή πρόσεχε Ελπίδα αίνει Διαβολήν μίσει Δικαίως κτώ Αγαθούς τίμα Κριτήν γνώθι Γάμους πράτει Τύχην νόμιζε Εγγύην φεύγε Πάσι διαλέγου Ομοίοις χρώ Δαπανών άρχου Κτώμενος ήδου Αισχύνην σέβου Χάριν εκτέλει Ευτυχίαν εύχου Τύχην στέργε Ακούον όρα Τώ βίω μή μάχου Εύ πάσχε ώς θνητός Παίς ών κόσμιοι ίσθι (ηβών) Εργάζου κτητά Έριν μίσει Όνειδος έχθαιρε Γλώσσαν ίσχε Ύβριν αμύνου Κρίνε δίκαια Χρώ χρήμασι Αδωροδόκητος δοκίμαζε Αιτιώ παρόντα Βίας μή έχου Λέγε ειδώς Αλύπως βίου Ομίλει πράως Φιλοφρονείν πάσιν Υιοίς μή καθάρρει Γλώττης άρχε Σαυτόν εύ ποίει Ευπροσήγορος γίνου Αποκρίνου έν καιρώ Πόνει μετά δικαίου Πράττε αμετανοήτως Αμαρτάνων μετανόει Οφθαλμού κράτει Βουλεύου χρήσιμα Επιτέλει συντόμως Φιλίαν φίλαττε Ευγνώμων γίνου Οόνοιαν δίωκε Άρρητα μή λέγε Τό κρατούν φοβού Καιρόν προσδέχου Έχθρας διάλυε Γήρας προσδέχου Επί ρώμη μή καυχώ Ευφημίαν άσκει Απέχθειαν φεύγε Τό συμφέρον θυρώ Θνήσκε υπέρ πετρίδος Πλούτει σικαίως Δόξαν μή λείπε Κακίαν μίσει Κινδύνευε φρονίμως Χρησμούς θαύμαζε Ούς τρέφεις αγάπα Απόντι μή μάχου Πρεσβύτερον αιδού Νεώτερον δίδασκε Πλούτω απίστει Σεαυτόν αιδού Μή άρχε υβρίζων Πλούτω απίστει Σεαυτόν αιδού Μή άρχε υβρίζων Προγόνους στεφάνου Επί νεκρώ μή γέλα Ατυχούντι συνάχθου Χαρίζου ευλαβώς Εξ ευγενών γένα Επαγγέλου μηδενί Τύχη μή πίστευε Τελεύτα άλυτος Μέτρον άριστον Ευσέβειαν φυλάσσειν Αδικείν μισείν Ηδονής κραττείν Βία μηδέν πράττειν Τέκνα παιδεύειν Μή θρασύνου Νόμοις πείθου Μελέτει τό πάν Γαμείν μέλλο καιρόν γνώθι Μή επί παντί λυπού Πίνων άρμοζε Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών
 6. uote name='seeker_of_knowledge' date='Jun 20 2008, 12:12 AM' post='65194'] Νομίζω καμία, αλλά κάτι μέσα μου μου λέει ότι είναι ερώτηση παγίδα... :whistling:
 7. ποια η διαφορά του Γνώθι σεαυτόν και της αυτογνωσίας;
 8. παιδία το είχα διαβάσει το τεύχος αυτό πρέπει να κάτσω να το βρώ πρός το παρόν ας δούμε αυτό http://www.astronor.com/predicting_earthquakes.htm
 9. Όταν ο συμπαντικός διαβήτης ενωθεί με τον συμπαντικό γνώμονα!! Σοβαρά τώρα η πνευματική ανάταση δεν είναι κάτι που περιγράφετε είναι κάτι που βιώνετε αλλά και φέρνετε στους γύρω από τον ανθρώπους που είναι σε πνευματική ωριμότητα ,Ο «διδάσκαλος» αυτός όταν πλέον έχει βίωση την πνευματική μέθεξη έχει την διάθεση για πνευματική προσφορά- άδολη- είναι εκεί για να ακούσει και να βοηθήσει αθόρυβα και με αγάπη ,ο δρόμος που λες φίλε μου είναι ο δρόμος της προσφοράς , διδαχή γίνετε μέσο από το παράδειγμα του Τώρα εάν θες την άποψη μου ο κόσμος μας είναι ένας μεταβατικός κόσμος και μας προετοιμάζει για άλλα «κόλπα»
 10. τον φουράκη τον είχα γνωρίσει προσωπικά είναι ένας ανθρώπος ιδιόρυθμος ίσως και άσχετος με το όλο θέμα αλλά καλός άνθρωπος
 11. Τόν τανάγρα τον ανέφερα εγώ τώρα για τον πισάνο δεν θυμάμε ¨)
 12. Από τους "ιστορικούς", ο Τανάγρας, ο Α. Πισσάνος είναι κλασσικοί, υπάρχουν όμως και άλλοι που έμειναν άγνωστοι όχι γιατί δεν ήταν αξιόλογοι ως ερευνητές, αλλά γιατί δεν δημοσίευαν για να γίνουν γνωστοί... Ναί ξέρω και εγώ έναν απίστευτο αλλά είναι κρίμα που δέν θα δούμε εργασία του δημόσια αλλά και αυτός εδώ
 13. παιδεία+ανθρωπισμός+εσωτερική εργασία=πνευματική ανάταση ίσως και ανάσταση
 14. Πιστεύω ότι τα συλλογικά μάτια της ανθρωπότητας είναι κλειστά δυστυχώς ενώ τα αυτιά της τα χαϊδεύουν οι σειρήνες του υλισμού ,είναι κρίμα ο πολιτισμός μας να πηγαίνει πίσω και όχι μπροστά , είναι θέμα παιδείας; Είναι θέμα ότι απλά ότι είχαμε να δώσουμε ως πανανθρώπινος πολιτισμός το δώσαμε; Λείπει η μυητική διδασκαλία και η μυσταγωγική εργασία από τον απλό άνθρωπο; Ειλικρινά δεν ξέρω
 15. Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός του θανάτου από πεινά στον 21 αιώνα Είτε πρόκειται για ένα ζώο είτε πρόκειται για έναν άνθρωπο θεωρό εξίσου ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το να υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι στα πεζοδρομία κυρίως ναρκομανείς που θα έπρεπε από την πολιτεία να βρίσκονται σε ειδικά νοσοκομεία και μονάδες επανένταξης ,ο καθένας από εμάς πιστεύω ότι στο μέτρο που του επιτρέπουν οι δυνάμεις του θα πρέπει να δίνει ένα χέρι βοηθείας και αυτό θα πρέπει να γίνετε από καρδιάς(χρειάζεται συνεχή άσκηση στην φιλανθρωπία ίσως το ποιο δύσκολο κομμάτι στην ζωή κάποιου ανθρώπου)
 16. Πραγματικά ειδικά ο Νάγος είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα αλλά και ο Γράβιγγερ είδικα στο "Θεμέλια Βασιλικής τέχνης " είναι πολλύ καλός :clapping:
 17. Ο Αγγέλος Τανάγρας ύπηρξε μορφή στον χώρο και μάλιστα σε εποχές πολλύ δύσκολες νομίζω και ένας Άλλος εάν δεν κάνω λάθος Βυθούλκας(ο οποίος πέθανε πρίν απο μερικά χρονία) είχε κάνει κάποιες μελέτες επάνω στίς αναδρομές... Οσο για τον μπαλάνο το έχει ρίξει στο εμπόριο αν και κορυφαίος στο είδος
 18. ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ ... ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΜΕ ΒΡΗΚΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡO ΣΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ... ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΑΝ ΣΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ ΜΗ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ... ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ... Το 2007 ο Guillermo Vargas Habacuc, ένας αποκαλούμενος "καλλιτέχνης" πήρε έναν αδέσποτο σκύλο από το δρόμο, τον μετέφερε σε μια γκαλερί όπου τον έδεσε στον τοίχο. Τον άφησε εκεί, έτσι ώστε να πεθάνει από δίψα και από πείνα. Για τις επόμενες μέρες, οι επισκέπτες της γκαλερί γίνονταν μάρτυρες αυτής της παρωδίας "τέχνης" χωρίς να αντιδράσει κανείς. Εν τέλει το δύστυχο ζώο πέθανε υποφέροντας, διψώντας και πεινώντας. Δυστυχώς το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Η περιώνυμη Central American Biennial of Art αποφάσισε ότι αυτή η κτηνωδία είναι όντως "τέχνη", και έτσι ο "καλλιτέχνης" Guillermo Vargas Habacuc προσκλήθηκε να επαναλάβει το "έργο" του στην Biennial το 2008. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ! Λάβετε μέρος στην συλλογή υπογραφών εδώ: http://www.petitiononline.com/13031953/ έτσι ώστε να απαιτήσουμε την μη βράβευση/συμμετοχή/αποδοχή του εν λόγω ανθρώπου.
 19. Igmar είσαι πραγματικός αδερφός! Αφού μπορείς να συμπυκνώνεις το νόημα του τεκτονισμού σε μερικές κουβέντες θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ότι συνήθως τις τρεις τελείες τις χρησιμοποιούν οι αδερφοί διδάσκαλοι όταν υπογραφούν (κατά κανόνα στο βιβλίο της στοάς τους και πουθενά αλλού) αν και καμιά φορά και εγώ ξεχνιέμαι και βάζω τις τρεις τελείες σε διάφορα έγγραφα εκτός τάγματος
 20. Έχουμε ποίασει πλεον πάτο σαν χώρα...
 21. Για όσους ακόμα έχουν απορίες σχετικά με το τάγμα το παρακάτω video θα τους δώσει μερικά ερεθήσματα video
 22. Ο τεκτονισμός είναι ένα θεατρικό δρώμενο το οποίο χρησιμοποιεί την αλληγορία και την μυσταγωγη, την έκπληξη για να «πλέξουμε στεφάνια στην αρετή και να τοποθετήσουμε αλυσίδες στην κακία» ,δυστυχώς δεν υπάρχουν εξογαλαξιακά μυστικά σαν αυτά που βρίσκεις άφθονα σε περιοδικά του χώρου ούτε και κρυφές βιβλιοθήκες γεμάτες κώδικες ντα βιντσι μάλιστα και εγώ στην αρχή έτσι είχα απογοητευθεί Αλλά μετά από καιρό κατάλαβα ότι είναι καθαρά ένα σχολείο αυτό βελτιώσεις άμα θες το κάνεις άμα θες φεύγεις δεν έχει δασκάλους απλά σου δίνετε η βασική ύλη και σε συνεργασία με τους άλλους διαμορφώνει ο καθένας τα συμπεράσματα που νομιζει και ανταλάσονται απόψεις απλά πράγματα για άλλους είναι ένα ακριβό hobby για άλλους είναι ένα σύστημα αυτοβελτίωσεις για άλλους είναι κάτι που τούς ψυχαγωγή αλλα πάντος είναι σίγουρα οφέλιμο για όλους τούς ανθρώπους
×
×
 • Create New...