Jump to content

This one goes out to the ones I love!


Νεφέλη
 Share

Recommended Posts

Σε όσους απογοητεύονται απ την ζωή και νομίζόυν ότι είναι πολύ αργά για αλλαγές. .

 

 

 

This world will never be, what I expected.

And if I don't belong who would have guessed it?

I will not leave alone everything that I own

to make you feel like it's not too late.

It's never too late.

 

Even if I say "It will be all right,"

still I hear you say you want to end your life...

Now and again we try to just stay alive.

Maybe we'll turn it around,

'cause it's not too late.

It's never too late.

 

No one will ever see this side reflected. And if there's something wrong, who would have guessed it...?

And I have left alone everything that I own.

To make you feel like it's not too late.

It's never too late.

 

Even if I say "It will be all right,"

still I hear you say you want to end your life.

Now and again we try to just stay alive.

Maybe we'll turn it around,

'cause it's not too late.

It's never too late...

 

The world we knew won't come back.

The time we've lost can't get back.

The life we had won't be ours again.

 

This world will never be what I expected.

And if I don't belong.

 

Even if I say "It will be all right,"

Still I hear you say you want to end your life.

Now and again we try to just stay alive.

Maybe we'll turn it around

'cause it's not too late.

It's never too late.

 

 

 

NEVER TOO LATE

THREE DAYS GRACE

Edited by Antia
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • Replies 696
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Χωρίς Σχόλια (Νομίζω δεν χρειάζεται...)

 

Sunday is gloomy,

My hours are slumberless

Dearest the shadows

I live with are numberless

Little white flowers

Will never awaken you

Not where the black coaches

Sorrow has taken you

Angels have no thoughts

Of ever returning you

Wouldnt they be angry

If I thought of joining you?

 

Gloomy sunday

 

Gloomy is sunday,

With shadows I spend it all

My heart and i

Have decided to end it all

Soon therell be candles

And prayers that are said I know

But let them not weep

Let them know that Im glad to go

Death is no dream

For in death Im caressin you

With the last breath of my soul

Ill be blessin you

 

Gloomy sunday

 

Dreaming, I was only dreaming

I wake and I find you asleep

In the deep of my heart here

Darling I hope

That my dream never haunted you

My heart is tellin you

How much I wanted you

Gloomy sunday

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Panic attack-Dream theater

 

All wound up

On the edge

Terrified

 

Sleep disturbed

Restless mind

Petrified

 

Bouts of fear

Permeate

All I see

 

Heightening

Nervousness

Threatens me

 

I am paralyzed

So afraid to die

 

Caught off guard

Warning signs

Never show

 

Tension strikes

Choking me

Worries grow

 

Why do I feel so numb

Is it something to do with where I come from

Should this be fight or flight

I don't know why I'm constantly so uptight

 

Rapid heartbeat pounding through my chest

Agitated body in distress

I feel like I'm in danger

Daily life is strangled by my stress

 

A stifling surge

Shooting through all my veins

Extreme apprehension

Suddenly I'm insane

 

Lost all hope for redemption

A grave situation desperate at best

 

Why do I feel so numb

Is it something to do with where I come from

Should this be fight or flight

I don't know why I'm constantly reeling

 

Helpless hysteria

A false sense of urgency

Trapped in my phobia

Possessed by anxiety

 

Run

Try to hide

Overwhelmed by this complex delirium

 

Helpless hysteria

A false sense of urgency

Trapped in my phobia

Possessed by anxiety

 

Run

Try to hide

Overwhelmed by this complex delirium

 

Link to comment
Share on other sites

"Stream of Life"

 

The same stream of life that runs through my veins night and day

runs through the world and dances in rhythmic measures.

 

It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth

in numberless blades of grass

and breaks into tumultuous waves of leaves and flowers.

 

It is the same life that is rocked in the ocean-cradle of birth

and of death, in ebb and in flow.

 

I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life.

And my pride is from the life-throb of ages dancing in my blood this moment.

 

Σε ελαυθερη μετάφραση

 

Link to comment
Share on other sites

Blind Guardian-And Then There Was Silence

http://www.youtube.com/watch?v=snwvpJ7DxyY

 

 

Turn your head and see the fields of flames

 

He carries along

From a distant place

He's on his way

He'll bring decay

(don't move along cause things they will go wrong

the end is getting closer day by day)

in shades of grey

We're doomed to face the night

Light's out of sight

 

Since we've reached the point of no return

We pray for starlight

We wait for the moon

The sky is empty

Alone in the unknown

We're getting nowhere

 

We have been betrayed

By the wind and the rain

The sacred halls empty and cold

The sacrifice made should not be done in vain

Revenge will be taken by Rome

 

We live a lie

Under the dying moon

Pale faced laughs doom

Indulges in delight

 

It's getting out of hand

The final curtain will fall

Hear my voice

There is no choice

There's no way out

You'll find out

 

We don't regret it

So many man have failed

But now he's gone

Go out and get it

The madman's head it shall be thine

We don't regret it

That someone else dies hidden in disguise

Go out and get it

Orion's hound shines bright

 

Don't you think it's time to stop the chase

Around the ring

Just stop running, running

Round the ring

Don't you know that fate has been decided

By the gods

Feel the distance, distance

Out of reach

 

Welcome to the end...

Watch your step, Cassandra

You may fall

As I've stumbled on the field

Sister mine

Death's a certain thing

Find myself in darkest places

Find myself drifting away

And the otherworld

The otherworld appears

 

Find myself, she dies in vain

I cannot be freed

I'm falling down

As time runs faster

Moves towards disaster

The ferryman will wait for you

My dear

 

And then there was silence

Just a voice from the otherworld

Like a leaf in an icy world

Memories will fade

 

Misty tales and poems lost

All the bliss and beauty will be gone

May my weary soul find release for a while

At the moment of death I will smile

It's the triumph of shame and disease

In the end

Iliad

 

Raise my hands and praise the day

Brake the spell, show me the way

In decay

The flame of Troy will shine bright

 

The newborn child would carry ruin to the hall

The newborn's death will be a blessing to us all

 

Good choice?

Bad choice?

Out of three

You've choosen misery

Power and wisdom

You deny

Bad choice

 

War is the only answer

When love will conquer fear

So the judgment's been made

To the fairest

The graceful says

Badly he fails

 

Warning

Fear the heat of passion, father king

Don't let him in

Don't let her in

Desire, lust, obssession

Death they'll bring

We can't get out

Once they are in

 

She's like the sunrise

Outshines the moon at night

Precious like starlight

She'll bring in a murderous price

 

In darkness grows the seed of man's defeat

Jealousy

I can clearly see the end now

I can clearly see the end now

I can clearly see the end now

 

The thread of life in spun

The coin's been placed below my tongue

Never give up

Never give in

Be on our side

So we can win

Never give up

Never give in

Be on our side

 

Old moon's time is soon to come

 

Nowhere to run

Nowhere to hide

Nothing to lose

Like one we'll stand

We'll face the storm

Created by man

 

Troy, Troy, Troy, Troy

 

And as the lion

Slaughters man

I am the wolf

And you're the lamb

 

Hallowed Troy shall fall

Round the walls

Faith is shattered, bodies fall

 

Nowhere to run

Nowhere to hide

Nothing to lose

Like one we'll stand

It's all for one and one for all

All we live for will be wiped out

 

I feel that something's wrong

Surprise, surprise they're gone

Full moon your time goes by

And new moon's still kept out of sight

 

We live

We die

Repeat chorus

 

Roam in darkness

Spread the vision

We will be lost if you truly believe

Troy in darkness

There's a cold emptiness in our hearts

That they've gone away

And won't come back

 

They'll tear down the wall to bring it in

They'll truly believe in the lie

With blossoms they'll welcome the old foe

 

The vision's so clear

When day and dream unite

The end is near

You'd better be prepared

 

The nightmare shall be over now

There's nothing more to fear

Come join in our singing

And dance with us now

The nightmare shall be over now

There's nothing more to fear

The war it is over, forevermore

 

No hope

The blind leads the blind

Carry on

Though future's denied

Mare or stallion

There's far more inside

We are in at the kill

We'll cheerfully die

 

 

Its holy light shines on

So the judgement's been made

We're condemned though the trial's far ahead

The crack of doom

Father

Your handsome son is heading home

 

Heading home

 

Still the wind blows

Calm and silent

Carries news from a distant shore

 

Out of mind

Can't get it

Can't get it out of my head

 

Sorrow and defeat

Sorrow and defeat

 

 

αχχχχ.... αυτα ειναι τραγουδιααααα!

Edited by nenya
Link to comment
Share on other sites

Αφιερωμένο....

 

Hedwig and the Angry Inch - Origin of Love

 

When the earth was still flat,

And the clouds made of fire,

And mountains stretched up to the sky,

Sometimes higher,

Folks roamed the earth

Like big rolling kegs.

They had two sets of arms.

They had two sets of legs.

They had two faces peering

Out of one giant head

So they could watch all around them

As they talked; while they read.

And they never knew nothing of love.

It was before the origin of love.

 

The origin of love

 

And there were three sexes then,

One that looked like two men

Glued up back to back,

Called the children of the sun.

And similar in shape and girth

Were the children of the earth.

They looked like two girls

Rolled up in one.

And the children of the moon

Were like a fork shoved on a spoon.

They were part sun, part earth

Part daughter, part son.

 

The origin of love

 

Now the gods grew quite scared

Of our strength and defiance

And Thor said,

"I'm gonna kill them all

With my hammer,

Like I killed the giants."

And Zeus said, "No,

You better let me

Use my lightening, like scissors,

Like I cut the legs off the whales

And dinosaurs into lizards."

Then he grabbed up some bolts

And he let out a laugh,

Said, "I'll split them right down the middle.

Gonna cut them right up in half."

And then storm clouds gathered above

Into great balls of fire

 

And then fire shot down

From the sky in bolts

Like shining blades

Of a knife.

And it ripped

Right through the flesh

Of the children of the sun

And the moon

And the earth.

And some Indian god

Sewed the wound up into a hole,

Pulled it round to our belly

To remind us of the price we pay.

And Osiris and the gods of the Nile

Gathered up a big storm

To blow a hurricane,

To scatter us away,

In a flood of wind and rain,

And a sea of tidal waves,

To wash us all away,

And if we don't behave

They'll cut us down again

And we'll be hopping round on one foot

And looking through one eye.

 

Last time I saw you

We had just split in two.

You were looking at me.

I was looking at you.

You had a way so familiar,

But I could not recognize,

Cause you had blood on your face;

I had blood in my eyes.

But I could swear by your expression

That the pain down in your soul

Was the same as the one down in mine.

That's the pain,

Cuts a straight line

Down through the heart;

We called it love.

So we wrapped our arms around each other,

Trying to shove ourselves back together.

We were making love,

Making love.

It was a cold dark evening,

Such a long time ago,

When by the mighty hand of Jove,

It was the sad story

How we became

Lonely two-legged creatures,

It's the story of

The origin of love.

That's the origin of love.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Αφιερωμένο εξαιρετικά! :)

 

I, I who have nothing

I, I who have no one

Adore you, and want you so

I'm just a no one,

With nothing to give you but Oh

I Love You

 

He, He buys you diamonds

Bright, sparkling diamonds

But believe me, dear when I say,

That he can give you the world,

But he'll never love you the way

I Love You

 

He can take you anyplace he wants

To fancy clubs and restaurants

But I can only watch you with

My nose pressed up against the window pane

I, I who have nothing

I, I who have no one

Must watch you, go dancing by

Wrapped in the arms of somebody else

When darling it's I

Who Loves you

 

I Love You

I Love You

I Love You

 

Πάντα από

Link to comment
Share on other sites

Oh the wind whistles down

The cold dark street tonight

And the people they were dancing to the music vibe

And the boys chase the girls with the curls in their hair

While the shy tormented youth sit way over there

And the songs they get louder

Each one better than before

 

And you're singing the song

Thinking this is the life

And you wake up in the morning and you're head feels twice the size

Where you gonna go? Where you gonna go?

Where you gonna sleep tonight?

 

So you're heading down the road in your taxi for four

And you're waiting outside Jimmy's front door

But nobody's in and nobody's home 'til four

 

So you're sitting there with nothing to do

Talking about Robert Riger and his motley crew

And where you're gonna go and where you're gonna sleep tonight?

 

Where you gonna sleep tonight?

 

http://www.youtube.com/watch?v=gKXcHEHm0ps

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

http://www.youtube.com/watch?v=HIsQZBXsqnQ

 

Η σπασμένη πολυθρόνα - Παύλος Παυλίδης

 

Το ωραιότερο ταξίδι που 'χω κάνει

ήταν επάνω στη σπασμένη πολυθρόνα

που άφησαν πίσω όταν φύγαν οι τσιγγάνοι

σε μια αλάνα μέσ' στη μέση του χειμώνα

 

Έβλεπα έτσι από μπροστά μου να περνάνε

κάτι σπασμένοι ουρανοί με χελιδόνια

Κάτι κλαδιά να εξαπλώνονται σαν χρόνια

μέσ' στην ομίχλη, το καραβάνι

 

Το ωραιότερο τραγούδι που 'χω ακούσει

το είπε ένας καπετάνιος πριν πεθάνει:

"το πιο ωραίο

το πιο ωραίο

το πιο ωραίο είναι το επόμενο λιμάνι"

 

Έτσι ταξίδεψα μακριά στην Ισπανία

ένα απόγευμα, που είχε λιακάδα

Όλη η Μεσόγειος μια παραλία

μία κυρία περπατάει στη Γρανάδα

 

Τα μαλλιά της είναι άσπρα, το μαντήλι

είναι λευκό, μα η ματιά της είναι μαύρη

Από μικρό παιδί το γιο της είχε στείλει

στο μέρος που μουγκρίζουνε οι ταύροι

 

Παραπατάει ο ταυρομάχος στην αρένα

αλλά και ο ταύρος τώρα πια παραπατάει

Μπρος στα ρουθούνια του λιβάδια ανθισμένα

το πλήθος όρθιο, χειροκροτάει

 

Μέσ' στην αρένα που μαζεύτηκαν τα πλήθη

να ξαναδούν απ' την αρχή το ίδιο τέλος

ένα κορίτσι ακονίζει με το νύχι

πίσω απ' την πλάτη μας του έρωτα το βέλος

 

Ο ταυρομάχος παίρνει φόρα και χτυπάει

όλοι νομίζουν ότι ζουν σε παραμύθι

Αυτή ακίνητη στα μάτια τον κοιτάει

τη χαιρετάει, θα τον πετύχει

 

Το ομορφότερο κορίτσι της Γρανάδας

θα εξημερώσει αυτή τη νύχτα άλλο ένα κτήνος

ποιας Ισπανίας ουρανός και ποιας Ελλάδας;

Σε πολυθρόνα σαν κι αυτή τώρα ίσως κάθεται και 'κείνος

 

Και βλέπει από μπροστά του να περνάει

το καραβάνι που ξεκίνησε και πάλι

Αυτό το βέλος απ' την καρδιά του

ποτέ κανείς δε θα μπορέσει να το βγάλει

 

Το ωραιότερο ταξίδι που 'χω κάνει

ήταν επάνω στη σπασμένη πολυθρόνα

που άφησαν πίσω όταν φύγαν οι τσιγγάνοι

σε μια αλάνα μέσ' στη μέση...

...μέσ' στη μέση του χειμώνα

 

 

Ποσο ομορφο τραγουδι.... :wub1:

Link to comment
Share on other sites

ένας στοίχος για όσους έχουν ξεχάσει να συγχωρούν και θέλουν να κάνουν μια αρχή και δεν ξέρουν πώς....

 

...θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά...
Link to comment
Share on other sites

Def Leppard-Gods of war

 

 

Feelin' like it's all over

Feelin' like there's no love

Feelin' like it's not easy

Breathin' life in the dust

 

On a countdown to zero

Take a ride on the nightmare machine

There ain't gonna be heroes

There ain't gonna be anythin'

 

Here it comes here comes the night

Here it comes hell in the night

Here it comes here comes the night

When we all fall down

 

When we walk into silence

When we shadow the sun

When we surrender to violence

Then the damage is done

 

I don't want to be there

I don't wanna be anywhere

 

Here it comes here comes the night

Here it comes hell in the night

Here it comes here comes the night

That's right

 

We're fightin' for the gods of war

But what the hell we fightin' for

Yeah fightin' with the gods of war

 

But I'm a rebel, and I ain't gonna

Fight no more no way!

 

On a countdown to zero

Take a ride on the nightmare machine

There ain't gonna be heroes

There ain't gonna be anythin'

 

Here it comes here comes the night

Here it comes hell in the night

Here it comes here comes the night

Don't you know that's right!

 

We're fightin' for the gods of war

But what the hell we fightin' for

Yeah fightin' with the gods of war

And I ain't gonna fight no more

Stop fightin' for the gods of war

Yeah what in the hell we fightin' for

We're fightin' for the gods of war

 

Heavy!

 

http://www.youtube.com/watch?v=iiyw6iVgT1A...feature=related

Link to comment
Share on other sites

Dante's Prayer

 

When the dark wood fell before me

And all the paths were overgrown

When the priests of pride say there is no other way

I tilled the sorrows of stone

 

I did not believe because I could not see

Though you came to me in the night

When the dawn seemed forever lost

You showed me your love in the light of the stars

 

Cast your eyes on the ocean

Cast your soul to the sea

When the dark night seems endless

Please remember me

 

Then the mountain rose before me

By the deep well of desire

From the fountain of forgiveness

Beyond the ice and the fire

 

Cast your eyes on the ocean

Cast your soul to the sea

When the dark night seems endless

Please remember me

 

Though we share this humble path, alone

How fragile is the heart

Oh give these clay feet wings to fly

To touch the face of the stars

 

Breathe life into this feeble heart

Lift this mortal veil of fear

Take these crumbled hopes, etched with tears

We'll rise above these earthly cares

 

Cast your eyes on the ocean

Cast your soul to the sea

When the dark night seems endless

Please remember me...

 

Στον ελπίζων...

 

Iris

 

 

And I'd give up forever to touch you,

Cause I know that you feel the same somehow.

You're the closest heaven that I'll ever be,

And I don't want to go home right now.

 

And all I can taste is this moment,

And all I can breathe is your life,

And sooner or later it's over,

I just don't want to miss you tonight.

 

And I don't want the world to see me,

Cause I don't think that they'd understand.

When everything's made to be broken,

I just want you to know who I am.

 

And you can't fight the tears that ain't coming,

Or the moment of the truth in your lies.

When everything feels like the movies,

Yeah you bleed just to know you're alive.

 

And I don't want the world to see me,

'Cause I don't think that they'd understand.

When everything's made to be broken,

I just want you to know who I am.

 

And I don't want the world to see me,

Cause I don't think that they'd understand.

When everything's made to be broken,

I just want you to know who I am.

 

And I don't want the world to see me,

Cause I don't think that they'd understand.

When everything's made to be broken,

I just want you to know who I am.

I just want you to know who I am.

I just want you to know who I am.

I just want you to know who I am.

 

Στον ονειροπόλο...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...