Jump to content

Εκκλησία Και Κρίση


Recommended Posts

Aπό: http://www.ecclesia.gr

 

 

 

Ἡ Ἐκκλησία μπροστὰ στὴν κρίση τοῦ τόπου μας 11

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ;

 

 

 

Πολλά θά μποροῦσε νά κάνει ἡ Ἐκκλησία ἀκόμη, ἐάν εἶχε τά ἀνάλογα χρήματα καί τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Πολιτείας. Πολλές φορές μᾶς καταλαμβάνει πικρία, ἐάν

 

σκεφθοῦμε τί ἔχει δώσει ἡ Ἐκκλησία στήν Πολιτεία γιά τό λαό μας καί ποιά ἦταν ἡ συμπεριφορά τῶν κρατούντων ἀπέναντι σ᾽ Αὐτήν. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά μερικά

 

στοιχεῖα ἀπό τό ἄρτι κυκλοφορῆσαν βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου ὑπό τόν τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ».

 

Πρῶτα πρῶτα τονίζεται ἡ βαθιά ἄγνοια τῶν κρατούντων καί ἄλλων πολλῶν Ἑλλήνων καί ξένων γύρω ἀπό τά οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας. Νομίζουν πώς ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀμύθητη

 

περιουσία, ἐνῶ ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι τά σημερινά διαθέσιμα χρήματα τοῦ Κεντρικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησιας ἐπαρκοῦσαν μέχρι τόν περασμένο Δεκέμβριο τοῦ 2011.

 

Καί τό πρῶτο πρόβλημα πού ἀναφύεται εἶναι μέ τήν πληρωμή τῶν διακοσίων περίπου ὑπαλλήλων, πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό Ὀργανισμό35.

 

Δέν εἶναι μόνο ἡ ἠθελημένη ἤ μή ἄγνοια τῶν κρατούντων, ἀλλά καί τό ὅτι «πολλοί δημοσιογράφοι καί διάφορα Μ.Μ.Ε., ἐνῶ ἔχουν τίς δυνατότητες νά προσεγγίσουν τό

 

θέμα μέ ἀντικειμενικότητα καί νά ἐκφράσουν τήν ἀλήθεια, προτιμοῦν τό δρόμο τῆς ἀνεξέλεγκτης φαντασίας, ἐπιδίδονται στό ἄθλημα τῆς καχυποψίας καί τῆς

 

ἀνειλικρίνειας καί κάνουν λόγο γιά θησαυρούς καί πακτωλούς χρημάτων, πού δῆθεν κρύπτονται αὐτάρεσκα καί ἐγωϊστικκά σέ ἐκκλησιαστικά θησαυροφυλάκια»36. Ἀκόμη

 

καί διακεκριμένοι ἐπιστήμονες, ἀγνοῶντας τήν σημερινή Ἐκκλησιαστική κατάσταση, προτείνουν δήμευση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, παύση τῆς μισθοδοσίας τοῦ

 

κλήρου καί πολλά ἄλλα37. Ντόπιες καί ξένες ἐφημερίδες ἀναμασσοῦν τά μυθεύματα γιά τεράστια περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους μέχρι σήμερα τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔχει παραχωρηθεῖ, δημευθεῖ καί ἀπαλλοτριωθεῖ ἀπό τό κράτος, χωρίς οὐσιαστκές ἀποζημιώσεις. Στό βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου ὑπάρχουν λεπτομερεῖς πίνακες ἑκατοντάδων ἐκκλησιαστικῶν ἀγροτικῶν κτημάτων ἄνευ καταβολῆς ἀποζημιώσεων μέχρι σήμερα38. Ὅλες αὐτές οἱ δημεύσεις, παραχωρήσεις και ἀπαλλοτριώσεις ὑπόβαθρο εἶχαν τή μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν μας ἀγοράσθηκε μέ βαρύτατο λύτρο καί τίμημα. Ἐδῶ δέν πρέπει νά παραβλέψουμε καί τά δικά μας, δηλ. τῆς Ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως λάθη. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά μερικές προσφορές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, ὄπου καί εὑρισκόμεθα, ὡς δείγματα καλῆς θελήσεως τῆς Ἐκκλησίας πρός τό κράτος. Παραχωρήθηκαν ἐκτάσεις γιά τό στρατωνισμό τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ (ὅπου

 

εἶναι σήμερα ἡ Ἐθνική Πινακοθήκη). Ἡ ἔκταση ὅπου εἶναι σήμερα τό Ναυτικό νοσοκομεῖο, ὁ Ἀνδριάντας τοῦ Βενιζέλου, τό Μέγαρο μουσικῆς, ἡ Ἀμερικανική

 

Ἡ Ἐκκλησία μπροστὰ στὴν κρίση τοῦ τόπου μας πρεσβεία, ἡ Πλατεῖα Στέγη Πατρίδος, τό Πολεμικό μουσεῖο, ἡ Μαράσλειος Ἀκαδημία, τό Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμός, τό Πολυτεχνεῖο, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ Ἐθνική βιβλιοθήκη, τό Ἀρεταίειον Νοσοκομεῖο, τό Νοσοκομεῖο Παίδων, τό Νοσοκομεῖο Σωτηρία, ἔκταση 250 στρεμμάτων στό γουδί πρός ἐξυπηρέτηση στρατιωτικῶν ἀναγκῶν, ἡ Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, τό Μετσόβειον Πολυτεχνεῖο κ.ἄ.39. Ἄς δοῦμε ἀπό τή μεγάλη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τί ἔχει ἀπομείνει. Γενικό Σύνολο Δασῶν καί Δασικῶν ἐκτάσεων 224.416,924 στρέμματα καί Γενικό Σύνολο χορτολιβαδικῶν ἐκτάσεων 7.552.628 στρέμματα. Χιλιάδες στρέμματα εἶναι δάση, πού δέν μποροῦν να ἀξιοποιηθοῦν.

 

Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι τά δεσμευμένα ἀκίνητα ἀπό τό κράτος, πού ἐάν ἀπεγκλωβίζονταν, θά παρεῖχαν τή δυνατότητα νά τά ἀξιοποιήσει ἡ Ἐκκλησία καί νά διαθέσει τά προϊόντα χρήματα σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας. Ἔχουν δεσμευθεῖ π.χ. στήν περιοχή Βουλιαγμένης συνολική ἐπιφάνεια 603.263,68 τ.μ. μέ συνολική ἀντικειμενική

 

ἀξία 347.739.914,40 εὐρώ. Στήν περιοχή τῶν Ἀθηνῶν συνολική ἐπιφάνεια 16.314,52 τ.μ. μέ συνολική ἀντικειμενική ἀξία 32.234.881,25 εὐρώ. Στήν περιοχή Θεσσαλονίκης συνολική ἐπιφάνεια 3.861,46 τ.μ. μέ συνολική ἀντικειμενική ἀξία 7.381.946,53 εὐρώ. Ἐάν ἀπεδεσμεύοντο ὅλα αὐτά, τότε ἡ Ἐκκλησία θά εἶχε στά χέρια της μιά οἰκονομική ἄνεση γιά τά καλά της ἔργα. Πάντοτε δίδονται ὑποσχέσεις πώς θά τακτοποιηθεῖ τό ζήτημα, ἀλλά παραμένουν μόνον ὑποσχέσεις, χωρίς νά ὑλοποιηθοῦν ποτέ.

 

Μην νομίζετε.. η εκκλησια πειναει! Εμ τους πληρωνει το δημοσιο τους μισθους, εμ η περιουσια της ειναι 8.000.000 στρεμματα, εμ θελουν να τους αποδεσμευτουν αλλο 1.000.000 στρεμματα για να μπορει να εκτελεσει τα καλα της εργα γιατι τα υπολοιπα δεν τους φτανουν. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή της εκκλησίας σε επιχειρήσεις λες και είναι επενδυτικός οργανισμός ουτε που αναφέρεται πουθενά. Κρίση βλέπετε…

 

Το 90% των καλων εργων της εκκλησιας ειναι οτι μαζευει τα τροφιμα απο τους πολιτες που τα προσφερουν απο το υστερημα τους, χρησιμοποιει εθελοντες για να το κανει, οπως και για να τα μαγειρεψει, όπως και για να τα μοιρασει. Δηλαδη το μεγαλύτερο κομμάτι του «καλου εργου» της εκκλησιας ειναι να προσφερει το ρευμα και την κουζινα που τα εχουμε πληρωμενα εμεις... Ακολουθώντας την λογική των πολιτικών, δεν έχει αποδεσμευσει το κρατος απο τους μισθους και τις συνταξεις των ιερεων της κτλ που συνεχιζει να πληρωνει και που εχουν εξαιρεθει και απο αρκετες μειωσεις μεχρι σημερα. Αντίθετα, διαμαρτύρεται και για τους 200 που πληρωνει απο την τσεπη της!!! Η εκκλησία που βλέπει τον θεό μέσα στον κάθε άνθρωπο? Έλεος....

 

 

Το θέμα το έβαλα επίτιδες στο συμπεριφορά και ψυχολογία γιατι είναι θέμα καθαρά ψυχολόγου για να βγάλεις άκρη!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ολες οι κοινωνικο-πολιτικο-θρησκευτικες δομες στην ιστορια της ανθρωποτητας

ξεκινησαν με τις αγνοτερες προθεσεις και στη συνεχεια εκφυλιστικαν. Ισως αυτο να

ειναι συμπαντικος νομος(βλεπε εντροπια). Για να επανελθει αυτη η αρχικη "διαθεση

προσφορας" μαλλον πρεπει να προηγηθει καποια καταστροφη οπως η παρουσα

κριση. Αλλα ολα αυτα ειναι σχετικα. Η εκκλησια απο τα πρωτα σταδια δημιουργιας

της ηταν κατι σα "συλλογος πιστων" με σκοπο να διαφυλαξει τα συμφεροντα του.

Δυστυχως ο ρομαντικος τροπος σκεψης οδηγει σε τετοιου ειδους απογοητεση οταν

κανεις προσγειωθει στην κυνικη πραγματικοτητα.

 

010angelnot.gif

Link to comment
Share on other sites

Περσινά ξινά σταφύλια! Ούτε η περιουσία της εκκλησίας είναι καινούρια γνώση, ούτε η επιθυμία της για περισσότερη, ούτε η προσπάθειά της να ασκήσει πολιτική σε κάθε ευκαιρία.

Το θέμα είναι πώς μας επηρεάζει και τί κάνουμε γι' αυτό.

 

Προσωπικά δε θα μ' ενδιάφερε ακόμα και την τριπλάσια περιουσία να είχε η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Με ενδιαφέρει όμως να φορολογείται ανάλογα, όπως και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στη χώρα.

Δεν με ενδιαφέρει αν η περιουσία της αυξάνεται από την οικονομική εκμετάλλευση των πιστών της (ίσα-ίσα που υπάρχουν και πολύ χειρότερα παραδείγματα τέτοιας εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, βλ. ΟΠΑΠ, που όμως για έναν περίεργο λόγο κανείς δεν ενοχλείται μ' αυτά). Με ενδιαφέρει όμως να μην παίρνει και δικά μου λεφτά ενάντια στη θέλησή μου, μέσω του κράτους.

Edited by johnny
Link to comment
Share on other sites

Τα αρχηγεία των εκκλησιών (δυτικής και ανατολικής) συμμετέχουν με τον τρόπο τους στην όλη κρίση.

Και επειδή με έχει πιάσει το συνωμοσιολογικό μου...behold :whistling2:

 

 

σε καμία περίπτωση δεν θέλω να βάλω στο ίδιο τσουβάλι όλη την ορθοδοξία.

post-897-0-72378700-1331889390_thumb.jpg

post-897-0-51982100-1331889417_thumb.jpg

post-897-0-28636900-1331889452_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

ναι δεν εχει να κανει.. universal σύμβολο είναι.. Οι παγανιστες το χρησιμοποιούνε για να κρατήσουν μακρια το κακό, για εσωτερική καθοδήγηση, γνώση, κ.α. Χρησιμοποιείται και απο τους μασόνους. (προέρχεται απο την αρχαία αίγυπτο).

Edited by reckless
Link to comment
Share on other sites

Tέσπα ναι,είναι universal,.. αυτό είναι και το "πρόβλημα",έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση.

Πιθανότατα προέρχεται αν και δεν είναι εξακριβωμένο από την αρχαία Αίγυπτο γιατί μοιάζει με το μάτι του Ώρου.

Υποτίθεται ότι συμβολίζει την Αγιά Τριάδα στον χριστιανισμό αλλά δεν είναι και τόσο διαδεδομένο καθώς τοποθετείτε επιλεκτικά.

 

Απλά το έβαλα για να δώσω έμφαση στο ότι αυτοί που κινούν τα νήματα στον χριστιανισμό δεν είναι τυχαίοι.

Edited by Αrtzuna
Link to comment
Share on other sites

Απλά το έβαλα για να δώσω έμφαση στο ότι αυτοί που κινούν τα νήματα στον χριστιανισμό δεν είναι τυχαίοι.

 

Όσο γιαυτό συμφωνώ απόλυτα. Απο την άλλη είναι και λιγάκι περίεργο που χρησιμοποιούνε αρχαία παγανιστικά σύμβολα περαν του σταυρού. Άλλος συμβολισμός βέβαια στον χριστιανισμό αυτός του σταυρού. anyway...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...